ขั้นตอนการสมัครไอดีและเข้าเล่น โกวเล้ง เทพยุทธ์เหนือฟ้า

สมัคร ID : โกวเล้ง ศึกเทพยุทธ์เหนือฟ้ากับการเปิดฉากล่าขุมทรัพย์อี่น่ำเทียน

   

เกมโกวเล้ง เทพยุทธ์เหนือฟ้า ท่านสามารถทำการเลือกใช้ ID สำหรับ Log in ได้ 3 ประเภท คือ 
• Play ID 
• Facebook ID
• Google ID ID


    
    
Play ID 
PlayID Login เป็นระบบ Login ของ Playpark หากมีบัญชี PlayID แล้วจะสามารถ Login เข้าเกมได้ทันที แต่ถ้ายังไม่มี PlayID ให้แตะที่ปุ่ม "Register for PlayID" เพื่อสมัครไอดี หรือสมัครได้ที่นี่  
 
บัญชี โกวเล้ง เทพยุทธ์เหนือฟ้า จะผูกกับ PlayID เมื่อทำการ Login
     
Facebook ID
Facebook Login ใช้บัญชี Facebook ในการ Login ในช่องให้กรอกข้อมูล Facebook Login เพื่อดำเนินการเข้าเกมถ้ายังไม่มีบัญชี  Facebook ให้ทำการสมัครโดยแตะที่ "Create Account" หรือสมัครได้ที่นี่  
 
บัญชี โกวเล้ง เทพยุทธ์เหนือฟ้า จะผูกกับ Facebook เมื่อทำการ Login

     
     
 Google ID
Google Login ใช้บัญชี Google หรือ Gmail ในการ Login โดยใส่ข้อมูลบัญชี Google ในช่อง Sign In ถ้ายังไม่มีบัญชี Google สามารถสมัครได้โดยแตะที่ "Create Account" หรือสมัครได้ที่นี่ 
 
บัญชี โกวเล้ง เทพยุทธ์เหนือฟ้า จะผูกกับ Google ID เมื่อทำการ Login

เมื่อท่านสมัครไอดีและทำการ Log in เชื่อมต่อ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าสู่เกมได้ทันที

       
     
จันทราโปรยหอม ยอดคนอยู่หนใด
 - ชอลิ้วเฮียง –
 

12-02-2016
ทีมงานโกวเล้ง